ENCUENTRO TECNICO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS

ENCUENTRO TECNICO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS

INFORMACION DEL V ENCUENTRO TECNICO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE. Arrigorriaga, 26, 27 Mayo de 2016

PROGRAMA

Escrito por etpersonasdesaparecidas 13-05-2016 en programa. Comentarios (0)

DESCARGAR: PROGRAMA - EGITARAUA

PROGRAMA


EGITARAUA

Escrito por etpersonasdesaparecidas 13-05-2016 en programa. Comentarios (0)

ITXURAZ ARRAZOIRIK GABE DESAGERTUTAKO PERTSONEI BURUZKO V TOPAKETA TEKNIKOA

 

LEKUA: LONBO ARETOA ARRIGORRIAGA

DATA: 2016ko MAIATZAK 26 ETA 27


TOPAKETA TEKNIKOAREN EGITARAUA


Maiatzak 26, osteguna

09:00 TOPAKETAREN INAUGURAZIOA

  ARRIGORRIAGAKO ALKATEA: ASIER ALBIZUA J.

  EUSKO JAURLARITZAKO SEGURTASUN SAILBURUA:

  ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA Andrea

09:20 TOPAKETAREN AURKEZPENA:

  ZER ALDATU DA 2006ko LEHENENGO TOPAKETATIK?

  MARISOL IBARROLA. Topaketako antolatzailea

09:40 AZTERKETA-MAHAIA: POLIZIAREN PROZEDURAK:

  “ERTZAINTZA: DESAGERPENEI ERANTZUN INTEGRALA EMATEKO OINARRIAK"

  HUGO C. PRIETO ADAMEZ J. (ERTZAINTZA. Pertsonen Aurkako Delituen Saileko burua)

  "DESAGERPENEN POLIZIA-IKERKETAKO KASU ARRAKASTATSUAK: ADIBIDE PRAKTIKOAK"

  ALVARO MONTERO Jauna. Kapitaina. U.C.O. GUARDIA ZIBILA

  "FBIko METODOLOGIA DESAGERPENETAN"

  MATTHEW COLLIER Jauna.  F.B.I.

11:15  COFFE-BREAKA

 

11:45 ANALISI MAHAIA:

  "DESAGERTUEN AZTERKETA KRIMINOLOGIKOA"

  MIGUEL ALONSO BELZA J. Kriminologiaren Euskal Institutua

  AITOR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE J. Kriminologiako doktorea. SECCIFeko presidenteordea.

13:00 AZTERKETA-MAHAIA:

  “BILAKETA-PROZESUETARAKO BALIABIDEAK"

  BILATZEKO TEKNIKAK”

  Segurtasun-Agentzia. GENERALITAT VALENCIANA

  “BEREHALAKO ZABALKUNDEA SARE SOZIALEN ETA BESTE SISTEMA BATZUEN BIDEZ"

  JOKIN ZUBIETA J.EUSKADIKO VOST. EUSKADIKO LARRIALDIETAKO BOLUNTARIO DIGITALEN ELKARTEA

   

14:15 SAIOEN AMAIERA

Maiatzak 27, ostirala

09:30 KOMUNIKAZIOA:

DESAGERPENEK EZ DUTE MUGARIK:

"DESAGERPENETARAKO IRTENBIDE EUROPARRA"

  IZASKUN BILBAO BARANDIKA Andrea. Europarlamentarioa.

10:20 AZTERKETA-MAHAIA:

INPLIKAZIO SOZIALA: ELKARTEAK ETA BESTE BABES BATZUK

  PACO LOBATON Jauna. QSD GLOBAL FUNDAZIOA  LISE-LAURA MATTERN Andrea. CHILD FOCUS

  JOAQUIN AMILLS Jauna. SOS DESAPARECIDOS

11:20  COFFE-BREAKA

11:45 ANALISI MAHAIA:

  DESAGERPENETAKO FAKTORE JURIDIKOAK ETA LEGEZKO URRATSAK.

 

 ANTONIO PERDICES J. Biktimari Laguntzeko Zerbitzua. Abokatua 

NORBERTO HORNES J. Abokatua.

  JUAN LUIS IBARRA Jauna. EAEANeko Presidentea.

 

13:00 KOMUNIKAZIOAK ETA AURKEZPENAK:

  PREBENTZIORAKO ETA BILAKETETARAKO BALIABIDE ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK:

  ESPAINIAKO ALZHEIMER FUNDAZIOA

  GAIZKA ETXABE J. Jarduketarako teknikaria. Larrialdietako Zuzendaritza. Segurtasun Saila. EUSKO JAURLARITZA

  KOLDO AULESTIA URRUTIA J. CEAFAko presidente ohia

13:45 TOPAKETA TEKNIKOAREN ONDORIOAK

  IBON URIBE Jauna. Galdakaoko alkatea

  ASIER ALBIZUA Jauna. Arrigorriagako alkatea.

14:00 TOPAKETAREN AMAIERA-EKITALDIA

  JOSU ERKOREKA Jauna. Justizia Sailburua Eusko Jaurlaritza.


PROGRAMA DEL ENCUENTRO TECNICO

Escrito por etpersonasdesaparecidas 13-05-2016 en programa. Comentarios (0)

5º ENCUENTRO TECNICO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS  SIN CAUSA APARENTE

 

LUGAR DE CELEBRACION: LONBO ARETOA. ARRIGORRIAGA

FECHA: 26 Y 27 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DEL ENCUENTRO TECNICO


jueves 26 de mayo


09,00 H. INAUGURACION DEL ENCUENTRO

  * Sr. ALCALDE DE ARRIGORRIAGA: D. ASIER ALBIZUA

  * Sra. CONSEJERA DE SEGURIDAD DE GOBIERNO VASCO:

  Dª ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA.


09,20 H. PRESENTACION DEL ENCUENTRO:

  ¿QUE HA CAMBIADO DESDE EL PRIMER ENCUENTRO DE 2.006?

  MARISOL IBARROLA. Organizadora del Encuentro.


09,40 H. MESA DE ANALISIS: LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES

  "ERTZAINTZA: BASES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL EN LOS CASOS DE DESAPARICIONES"

  D. HUGO C. PRIETO ADAMEZ (ERTZAINTZA. Jefe de Area de delitos contra las Personas)

  "CASOS DE EXITO EN LA INVESTIGACION POLICIAL DE DESAPARICIONES: EJEMPLOS PRACTICOS"

  Capitán ALVARO MONTERO. U.C.O. GUARDIA CIVIL

  "METODOLOGIA DEL F.B.I. EN LOS CASOS DE DESAPARICON"

  Mr. MATTHEW COLLIER. F.B.I.

11,15 H. COFFE-BREAK


11,45 H. MESA DE ANALISIS:

  "ANALISIS CRIMINOLOGICO EN LOS CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS"

  D. MIGUEL ALONSO BELZA. Instituto Vasco de Criminología

  D. AITOR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE. Doctor en Criminología. Vicepresidente de SECCIF.

13,00 H. MESA DE ANALISIS:

  "RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE BUSQUEDA"

  "TECNICAS DE BUSQUEDA"

  Representante Agencia de Seguridad. GENERALITAT VALENCIANA

  "LA DIFUSION INMEDIATA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS"

  VOST EUSKADI. ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DIGITALES DE EMERGENCIAS EN EUSKADI.

 

 

14,15 H. FIN DE LAS SESIONES


LOS SIGUIENTES ACTOS SE DESARROLLARAN EN GALDAKAO

KULTUR ETXEA

ACTO ABIERTO AL PUBLICO


19,30 H. PRESENTACION DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA SOBRE LA IMPLICACION INSTITUCIONAL Y SOCIAL DE GALDAKAO CON MOTIVO DE LA DESAPARICION DE HODEI EGILUZ

  D. IÑAKI SANTACRUZ. Universidad Autónoma de Barcelona

  MESA DEBATE:

  D. IBON URIBE. Alcalde de Galdakao.

  D. GORKA URTARAN. Alcalde de Vitoria-Gasteiz.

  D. ASIER ALBIZUA. Alcalde de Arrigorriaga.

  HODEI BILA

  Modera: D. PACO LOBATON. Periodista. Presidente de la Fundación QSD GLOBAL

 

  viernes 27 de mayo


09,30 H. COMUNICACION:

LAS DESAPARICIONES NO CONOCEN FRONTERAS:

"UNA SOLUCION EUROPEA PARA LAS DESAPARICIONES"

  Dª IZASKUN BILBAO BARANDIKA. Europarlamentaria.


10,20 H. MESA DE ANALISIS

LA IMPLICACION SOCIAL: ASOCIACIONES Y OTROS APOYOS

  D. PACO LOBATON. Periodista. Presidente de Fundación QSD GLOBAL
  Dª LISE-LAURA MATTERN. CHILD FOCUS


11,20 H. COFFE-BREAK


11,45 H. MESA DE ANALISIS:

  ASPECTOS JURIDICOS Y PASOS LEGALES EN LOS CASOS DE DESAPARICIONES.

  D. ANTONIO J. PERDICES. Abogado. S. Atención a las Víctimas.

  D. NORBERTO HORNES. Abogado

  D. JUAN LUIS IBARRA. Presidente TSJPV.


13,00 H. COMUNICACIONES Y PRESENTACIONES:

  MEDIOS Y AYUDAS TECNICAS PARA LA PREVENCION Y LA BUSQUEDA:

  Representante de FUNDACION ALZHEIMER ESPAÑA

  D. GAIZKA ETXABE. Técnico de Intervención. Dirección de Emergencias. Departamento de Seguridad. GOBIERNO VASCO

  D. KOLDO AULESTIA URRUTIA. Presidente de CEAFA


13,45 H. CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO TECNICO

  D. IBON URIBE. Alcalde de Galdakao

  D. ASIER ALBIZUA. Alcalde de Arrigorriaga.

14,00 H. CLAUSURA DEL ENCUENTRO

  D. JOSU ERKOREKA. Consejero de Justicia. Gobierno Vasco.

       


ENLAZANOS

Escrito por etpersonasdesaparecidas 14-03-2014 en ENLAZANOS. Comentarios (0)

http://etpersonasdesaparecidas.blogspot.es/

DESAGERTUTAKO PERTSONEI BURUZKO TOPAKETA TEKNIKOA

Escrito por etpersonasdesaparecidas 14-03-2014 en INFORMAZIOA / INFORMACION. Comentarios (0)

Zaila da desagerpen batek lagunen eta senideen bizitzan eragiten duen larritasuna, ezinegona, samina, ezintasun sentsazioa eta erabateko aldaketa imajinatzea.

  Urrunekoa eta bakana dela ematen duen arren, uste baino hurbilago daukagu arazoa. Eta bizi izan duten familia, auzotar, agintari eta profesionalek badakite horrek uzten duen saminaren berri, bai eta eskatzen duen ahalegin larri eta, askotan, antzuaren berri ere.

  Hori dela eta, gehiago jakin nahi dugu. Egoera horiei hobeto aurre egiteko eta desagertutakoen familia eta lagunei topagune eta foro publikoak eskaintzeko, esperantza gal ez dezaten eta beraien ahotsa entzunaraz dezaten, arazoa ez dadin alde batera utzi.

Gure gizartean gero eta maizago gertatzen den arazo horri ikuspegi anitzetatik hurbilduko gatzaizkio. Dramatismorik eta sentsazionalismorik gabe. Zentzutasunez eta lasaitasunez. Kasu horiek gero eta gutxiagotan gerta daitezen eta etorkizunerako konponbideak aurkitzen lagun diezaguketen gakoen bila.

Urteotan, Arrigorriagako elkarraldiak, pertsonen desagertzeen prozesu mingarria argitzen laguntzeko balio izan du. Beti izaten da zaila itxaropenak berehalako konponbide bilakatzea. Urrats asko eman beharra dago, eta ez dago beti gure eskuetan. Baina familien oroipena eta laguntza iraunarazteko gogo sendoa geratzen da beti. Baita arazo horrekin lotuta dauden pertsona eta erakunde guztiei gogoeta egiteko eta lan egiteko tokia ematekoa ere: pertsona desagertuen senideek eta adiskideek “Arrigorriagako espiritua” deitzen dioten tokia.

Desagertze batek desagertutakoaren lagunen eta senideen bizitzentzat berekin dakartzan larritasuna, egonezina, nahigabea, ezintasun-sentsazioa eta goitik beherako aldaketa imajinatzea zaila da. Arrigorriagan, Galdakaon eta Gazteizen jakin badakigu zaila dela, oso hurbiletik ezagutu dugulako, Emilio, Hodei eta Borja herrikideekin.

  Horregatik, itxaropen-garra iraunarazteko konpromisoa dugu oraindik. Baita lan egiten eta ikasten jarraitzeko erantzukizuna ere. Aurrera egiteko eta gero eta hobeto koordinatzeko erronka ere. Eta, horretarako, nahitaezkoa da desagertuen senideek eta lagunek topagune publikoak izan ditzatela, adoretsu jarrai daitezen eta euren hitza entzun dadin, arazoa ahatz ez dadin. Eta guztion artean konponbideak aurkitzen saia gaitezen.

  Horra hor helburu horietako lehena: desagertu direnen senideak ez daitezela hain bakarrik eta galduta sentitu hainbeste ilunantzen artean.

  Jardunaldi honen bitartez, desagertutako pertsonen familiek hain bakarrik ez daudela sentitzea nahi dugu.


Es difícil imaginar la angustia, la desazón, el desgarro, la sensación de impotencia y el cambio radical que en la vida de amigos y familiares conlleva una desaparición.

  Un problema que, aunque parezca lejano y aislado, nos toca más de cerca de lo que pensamos. Y las familias, vecinos, autoridades y profesionales que lo han vivido conocen el rastro de dolor que deja y el angustioso y, muchas veces infructuoso esfuerzo que exigen.

  Por eso, queremos saber más. Para enfrentarnos mejor a esas situaciones y para ofrecer a las familias y amigos de desaparecidos encuentros y foros públicos que les ayuden a mantener la esperanza y a hacer oír su voz para que el problema no caiga en el olvido.

Acercándonos al problema, cada día más presente en nuestra sociedad, desde múltiples puntos de vista. Sin dramatismos ni sensacionalismos. Con cordura y sosiego. Con la vista puesta en buscar las claves que puedan ayudarnos a que esos casos sean cada vez menos y a encontrar soluciones para el futuro.

En los anteriores Encuentros, la cita de Arrigorriaga ha servido para arrojar algo de luz sobre el doloroso proceso de las desapariciones de personas. Es difícil siempre convertir las esperanzas en soluciones inmediatas. Son muchos los pasos que hay que dar y no siempre están en nuestra mano. Pero siempre queda la voluntad firme de mantener vivo el recuerdo y el apoyo a las familias. Y de ofrecer un lugar de reflexión y trabajo para todas las personas, instituciones y entidades que están vinculados a ese problema. Un espacio que, entre los familiares y allegados a personas desaparecidas ha quedado ya reconocido como “el espíritu de Arrigorriaga”.

Es difícil imaginar la angustia, la desazón, el desgarro, la sensación de impotencia y el cambio radical que en la vida de amigos y familiares conlleva una desaparición. En Arrigorriaga, Galdakao y Vitoria-Gasteiz sabemos lo que es, porque nos ha tocado muy de cerca con nuestros vecinos Emilio, Borja y Hodei.

  Por eso, seguimos comprometidos en mantener esa llama de esperanza.  Esa responsabilidad para seguir trabajando y aprendiendo. Ese reto de avanzar y coordinarnos cada vez mejor. Y, para ello, es imprescindible que las familias y amigos de personas desaparecidas dispongan de foros públicos que les ayuden a mantener el ánimo y les permitan hacerse oír para que el problema no caiga en el olvido. Y tratar, entre todos, de buscar soluciones.

  La primera de ellas: que los familiares de personas desaparecidas no se sientan tan solas y perdidas en medio de tanta penumbra.